Giải ngố phần cứng


Giải ngố phần cứng máy tính. Giúp bạn phân biệt và tìm hiểu chức năng của các thành phần xây dựng lên chiếc máy tính của bạn: CPU, ram, HDD, mainboard …