Tải về tập tin sửa lỗi 0xc000007b dự phòng

Tải về tập tin sửa lỗi 0x0c000007b

Link download: Fix Error Code 0xc000007b Google Drive

Link download: Fix Error Code 0xc000007b MediaFire

 

Quay lại bài viết hướng dẫn sửa lỗi 0xc00007b.

 

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi tải về tập tin FIx Error Code (0x000007b).rar, bạn hãy giải nén nó. Sao chép tất cả những tập tin .dll trong folder vừa giải nén vào thư mục C:\Windows\System32.

Có thể bạn sẽ cần khởi động lại máy tính để các tập tin này được hệ thống sử dụng. Sau khi khởi động lại máy tính hãy mở lại ứng dụng bị lỗi.

Để lại bình luận